2013 m. pagrindinių veiklos rodiklių palyginimas

 

UAB „Širvintų šiluma“ 2013 metų pagrindinių veiklos

rodiklių palyginimas su respublikos vidurkiu

(IV grupė D pogrupis)

 

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Respublikos vidurkis

UAB „Širvintų šiluma“ faktas

1.

Šilumos technologiniai nuostoliai perdavimo tinkluose (MWh/km)

319

235,5

2.

Lyginamosios kuro sąnaudos (kgne/MWh)

96,4

86,20

3.

Lyginamosios šilumos gamybos elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)

8,9

5,10

4.

Lyginamosios šilumos perdavimo elektros energijos sąnaudos (kWh/MWh)

7,4

7,66

5.

Lyginamosios vandens sąnaudos šilumos perdavimo technologinėms reikmėms (m3/km8)

63,4

71,4

6.

Vienam dirbančiajam gamybos veikloje tenkanti eksploatuojamų įrenginių instaliuota šilumos generavimo galia (MW/darb.)

1,39

1,039

7.

Vienam dirbančiajam perdavimo veikloje tenkantis sąlyginis šilumos tinklų ilgis

2,82

1,52

8.

Vienam dirbančiajam pardavimo veikloje tenkantis vartotojų skaičius (vart./darb.)

1675

2139

9.

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt.mėn.)

2049

2230

10.

Sąskaitų parengimo ir pateikimo bei gyventojų įmokų administravimo sąnaudos, tenkančios vienam aptarnaujamam karšto vandens vartotojui (Lt/vart.)

3,95

2,10

11.

Normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė

1,34

2,63

 

 

Pastaba: Šilumos tiekėjai suskirstyti į grupes pagal per 2013 metus realizuotą šilumos kiekį ir į                                                         pogrupius pagal gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje.

IV grupė – nuo 50 ik25 tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus.

D pogrupis – šilumos gamybos kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro mažiau nei 25 proc.