Įmonės vizija ir misija

Apie bendrovę

   UAB “Širvintų šiluma“ misija – tiekti karštą vandenį, šiluminę energiją gyventojams bei įmonėms, esančioms Širvintų mieste.

   Pagrindiniai bendrovės tikslai būtų sekantys:

           1) šiluminės energijos tiekimo gyventojams bei įmonėms  patikimumas,

                       2) šiluminės energijos kainų stabilizavimas,

                       3) šiluminės energijos gamybos didinimas kaip kurą naudojant biokurą,

                       4) nuostolių šiluminiuose tinkluose mažinimas,

                       5) gamybos efektyvumo didinimas,

                       6) racionalus gamtos išteklių naudojimas ir gamtos taršos mažinimas.

 

Šiuo metu bendrovė veiklos vykdymo užtikrinimui turi sekančias licencijas:

1. Energetikos veiklos licencija šilumos tiekimo veiklai.

2. Energetikos veiklos licencijos teritorija, kurioje vykdoma šilumos tiekimo veikla.

3. Kelių transporto veiklos licencija.