Dėl šildymo sezono pradžios 2017 m.

UAB „Širvintų šiluma“ jau pasiruošė naujam šildymo sezonui

Teisės aktais nustatyta, kad šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10° C. Naujojo 2017/2018 šildymo sezono bus pradžią, atsižvelgiant į faktinę lauko oro temperatūrą, nustato savivaldybės institucija, savo pavaldume esančioms įstaigoms.

Kiti šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali pradėti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai pradeda šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką.

Artėjant naujam šildymo sezonui UAB „Širvintų šiluma“ užbaigė suplanuotus darbus ir yra pasirengusi tiekti šilumą miesto gyventojams

Nuo gegužės pradžios iki šildymo sezono pradžios perdavimo tinkle atlikti šilumos trasų hidrauliniai bandymai, paklota nauja trasa 2Ø50 131 m. nuo šiluminė trasos iki socialinio busto adresu P. Cvirkos 15A bei  įsipjauta į šilumos tinklus ties Kalnalaukio g. 20 namu į būsimą baseiną bei ties L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadionu. Katilinėje Nr. 3, esančioje Širvintų mieste atlikti biokuro katilų VŠK Nr.4 ir Nr.5 pakurų, ekonomaizerių, ciklonų, dūmsiurblių ir kuro padavimo sistemos techninis aptarnavimas, išvalyti dūmų kanalai, suremontuoti biokuro katilo VŠK Nr.4 pakuros hidrocilindrai, atliktas Kondensacinio ekonomaizerio ir Kogeneracinės jėgainės techninis aptarnavimas ir kt. Kaimo katilinėse atliktas kuro padavimo sistemos ir katilų techninis aptarnavimas.

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad šilumos vartotojams – daugiabučių namų butų savininkams balsų dauguma nusprendus vėliau ar anksčiau pradėti savo namo šildymą, jie apie savo sprendimą turi pranešti šilumos tiekėjui, t.y. UAB „Širvintų šiluma“, pateikdami prašymą su gyventojų parašais.

Džiugina, kad naują šildymo sezoną pradėsime taikydami mažesnę šilumos kainą. 2016 m. spalio mėn. šilumos kaina buvo 4,53 ct/kWh, kai tuo tarpu 2017 m. spalio mėn. kaina yra 4,35 ct/kWh, t.y. 3,97 % mažesnė. Pateikiame kainos pokyčius grafiškai:

1 pav. UAB „Širvintų šiluma“ 2016 m. spalio – 2017 m. spalio mėnesio šilumos kaina ct/kWh be PVM

Informuojame, kad 2017 m. spalio 3 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ingridos Baltušytės-Četrauskienės įsakymu Nr. 9-773 skelbiama 2017–2018 metų šildymo sezono pradžia: Širvintų rajono švietimo ir gydymo įstaigose šiluma bei Širvintų rajono gyventojams pradedama tiekti 2017 m. spalio 4 d.

Pastaraisiais metais šildymo sezonas Širvintų mieste buvo pradėtas spalio pradžioje:  Širvintų rajono švietimo ir gydimo įstaigose šiluma pradedama tiekti 2016 m. spalio 5 d., gyventojams – nuo 2016 m. spalio 7 d.