Gamybos rodiklių ataskaita už 2015 m. birželio mėn.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

ŠIRVINTŲ ŠILUMA“

 

GAMYBOS RODIKLIŲ ATASKAITA

2015 m. birželio mėn.

 

1. 2015 m. gegužės mėnesio faktiniai rodikliai:

 

Šilumos poreikis

858 MWh

Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis

858 MWh

Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis

0 MWh

 

2. 2015 m. liepos mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:

 

Palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos (gamybos kainos kintamoji dalis):

1,07 euro ct/kWh

Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas

1. Gamtinės dujos

2. Skiedra

3. Malkos

4. Akmens anglis

 

2,2 %

93,0 %

2,3 %

2,5 %

 

3. Prognozuojamas šilumos poreikis:

 

Laikotarpis

Šilumos poreikis, MWh

Planuojamas pagaminti šilumos kiekis, MWh

Planuojamas supirkti šilumos kiekis, MWh

2015 m. liepa

750

750

0

rugpjūtis

500

500

0

rugsėjis

780

780

0

spalis

2050

2050

0

lapkritis

3000

3000

0

gruodis

4300

4300

0

2016 m. sausis

3800

3800

0

vasaris

3750

3750

0

kovas

3200

3200

0

balandis

1900

1900

0

gegužė

860

860

0

birželis

750

750

0

 

4. Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą Širvintų rajone, nėra.

5. Per 2015 m. birželio mėnesį pranešimų apie naujus potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.