Katilinės stabdymo grafikas 2016m.                                                  


Kainos


Keičiami karšto vandens skaitikliai


Šilumos paskirstymo metodai                                                     


Apie šilumos kainų pokyčius


 

Dėl šildymo sezono pradžios 2017 m. 

 

Šilumos suvartojimas gyvenamuosiuose namuose

   

2017-06-29 PRANEŠIMAS APIE PARENGTAS REORGANIZAVIMO SĄLYGAS IR BŪSIMĄ REORGANIZAVIMĄ

         Reorganizavimo sąlygų pagrindu UAB „Širvintų šiluma“ dalyvauja reorganizavime, o UAB Širvintų komunalinis ūkis yra reorganizuojama prijungimo būdu, prijungiant UAB Širvintų komunalinis ūkis, kuri po reorganizavimo baigs veiklą ir bus išregistruota iš Juridinių asmenų registro, prie UAB „Širvintų šiluma“, kuri po reorganizavimo, perėmusi visą UAB Širvintų komunalinis ūkis turtą, teises ir pareigas, tęs veiklą.

        UAB „Širvintų šiluma“ perima visą UAB Širvintų komunalinis ūkis turtą, teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, UAB Širvintų komunalinis ūkis finansinėse atskaitomybės dokumentuose neatspindėtą turtą, teises ir pareigas, taip pat visas mokestines teises ir pareigas, įskaitant, bet neapsiribojant, teises ir pareigas, kurios gali paaiškėti mokesčių administratoriui ar kitoms valstybės institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka priskaičiavus mokesčių ar kitų įmokų nepriemokas, baudas bei delspinigius už UAB Širvintų komunalinis ūkis veiklą iki UAB Širvintų komunalinis ūkis išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Visos kitos nepaminėtos UAB Širvintų komunalinis ūkis teisės ir pareigos, kurios paaiškėtų po Perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos, laikomos perėjusiomis UAB „Širvintų šiluma“.

        Apie sudarytas reorganizavimo sąlygas bus vieną kartą skelbiama viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ ir pranešama visiems akcininkams ir kreditoriams raštu. Su informacija, susijusia su reorganizavimu, galima susipažinti UAB „Širvintų šiluma“ buveinėje adresu: Vilniaus g. 49-2, Širvintos ir internetinėje svetainėje www.sirvintusiluma.lt paspaudus nuorodas : Reorganizavimo sąlygos ir Reorganizavimo sąlygų priedai.

 

NUO 2017 M. RUGPJŪČIO GALIOS NAUJAS ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAS!

Atsižvelgiant į tai, kad šilumos tiekimo įmonės dėl užsitęsusio šildymo sezono nespėja įvertinti praktinio ne šildymo sezono metu atliekamo šilumos paskirstymo pagal naujus Komisijos rekomenduojamus šilumos paskirstymo metodus, Komisija numatė vėlesnį - nuo rugpjūčio 1 d. - jų įsigaliojimo terminą.

Remiantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 dalimi šilumos tiekėjas turi paskirstyti visą vartotojų sunaudojamą šilumos kiekį. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtinusi naujus šilumos paskirstymo metodus ir taisykles įpareigoja Bendroves jas taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.

UAB "Širvintų šiluma" teisės aktų nustatyta tvarka siekdama užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą vartotojams nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. daugiabučiuose gyvenamuose namuose suvartotą šilumos energiją skirstys pagal naują Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą tvarką.

Detalesnė informacija pateikiama paspaudus nuorodą "Šilumos paskirstymo metodai".

 INFORMACIJA DĖL PRATĘSTO LENGVATINIO PVM ŠILDYMUI IR KARŠTAM VANDENIUI!

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas nuo spalio 1-osios pratęsia lengvatinį 9% PVM tarifo šildymui ir karštam vandeniui.

Pratęsus PVM lengvatos, įsigaliojus lengvatiniam PVM tarifui taikoma ta pati kompensacijų tvarka. Gyventojams Savivaldybė kompensuos 10 proc. skirtumą tarp asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų dydžio.

Detalesnė informacija pateikiama paspaudus nuorodą PVM bei kompensacijų pokyčiai nuo 2017 m. spalio 1 d.