Šilumos perdavimo tinklais sistema

3 metų fiksuotas vidutinis ir maksimalus metinis galios poreikis

Išduotos šilumos įrenginių prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos

Paros vidutinio šilumos poreikio grafikas