Šilumos tinklų renovacija

 

Šią vasarą baigiama šilumos tinklų renovacija Širvintų mieste

Siekdama išlaikyti ir nuolatos didinti Širvintų centralizuoto šilumos tiekimo konkurencingumą, aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę ir patikimumą, UAB „Širvintų šiluma“ planuoja investuoti į Širvintų miesto centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos vamzdynų modernizavimą.

Tuo tikslu 2013 m. rugsėjo 29 d. UAB “Širvintų šiluma” pateikė paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos 2007-2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto "Esminė ekonominė infrastruktūra" priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K "Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra" projektui “Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimo naujais diegiant naujausias technologijas“. 2013 m. spalio 11 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr.4-914 „Dėl finansavimo projektams, siekiant gauti ES struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“  buvo skirtas UAB „Širvintų šiluma“ projekto „Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimo naujais diegiant naujausias technologijas“ iki 711 587,00 litų finansavimas.

Šiam projektui įgyvendinti 2013 m. lapkričio 19 d. buvo pasirašyta trišalė paramos teikimo sutartis tarp LR Ūkio ministerijos, Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir UAB „Širvintų šiluma“. 50% projekto vertės bus finansuojama iš ES struktūrinių fondų, 50% įmonės nuosavų lėšų indėlis.

Šis projektas jau trečiasis šilumos tinklų Širvintų mieste modernizavimo etapas. 2008 m. vykdant projektą „Širvintų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas diegiant šiuolaikines technologijas“ buvo renovuota 7365,8m sąlyginio Ø100 trasų. 2011 m. vykdant projektą „Širvintų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ buvo renovuota 7841,96 m sąlyginio Ø100 trasų. Įgyvendinus šį projektą bus modernizuota 100 proc. šilumos trasų Širvintose. Siekiant padidinti šilumos tiekimo efektyvumą planuojame naikinti tris šilumos tiekimo tinklų atšakas bei pakloti devynias naujas.

Planuojamų keisti šiluminių trasų dalies eksploatacijos laikas viršija 24 metus. Daugelyje vietų tinklų izoliacija yra susidėvėjusi, sukritusi ir neužtikrina keliamų šilumos laidumo reikalavimų. Modernizavimo metu numatoma senus šilumos tiekimo tinklus pakeisti  pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais, juos klojant bekanaliniu būdu.

Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Dėl sumažėjusių šilumos nuostolių, tam pačiam šilumos vartotojų poreikiui tenkinti bus sunaudojama mažiau kuro.

Kaip parodė ekonominis projekto vertinimas, CŠT sistemos modernizavimo projekto įgyvendinimas su ES fondų parama ekonominiu požiūriu yra patrauklus įmonei.

Darbai bus organizuoti taip, kad gyventojai patirtų kuo mažiau nepatogumų nutraukus karšto vandens tiekimą. Projektas yra suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, Širvintų rajono savivaldybės taryba, atitinka Širvintų miesto šilumos tiekimo specialųjį planą bei energetikos strategiją šilumos sektoriuje.

Paskelbtą konkursą laimėjo UAB „Rimgauda“. Numatoma darbų pradžia 2014m. gegužės 15 d., pabaiga 2014 m. lapkričio 15 d.

Norėtumėme atsiprašyti tų miesto gyventojų, kurie dėl vykdomų darbų patirs nepatogumus.

 

UAB „Širvintų šiluma“