Informacija apie numatomą vykdyti projektą

INFORMACIJA apie projekto Širvintų miesto  susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimo naujais diegiant naujausias technologijas  atrankos išvadą

dėl poveikio aplinkai vertinimo

 

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

 UAB „Širvintų šiluma“, Vilniaus 49, 19118 Širvintos, tel.8 382 51831, faks. 8 382 51305, el. p. siluma@sirvintusiluma.lt, www.sirvintusiluma.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias technologijas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta

Širvintų miestas.

4. Atsakingos institucijos (Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra ar regiono aplinkos apsaugos departamentas) priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai

Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė išvadą, kad vykdant projektą Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant naujausias technologijas  poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

                 5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą

         UAB „Širvintų šiluma“, Vilniaus 49, 19118 Širvintos, tel.8 382 51831.

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą

         UAB „Širvintų šiluma“, Vilniaus 49, 19118 Širvintos, tel.8 382 51831, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

           7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais

         UAB„Širvintų šiluma“, Vilniaus 49, 19118 Širvintos, tel.8 382 51831, per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.