Keičiami karšto vandens skaitikliai

Informuojame, kad UAB "Širvintų šiluma" darbuotojai, kartu su UAB "Širvintų komunalinis ūkis" darbuotojais, atlieka atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų keitimo darbus gyventojų butuose.

Pakeitus apskaitos prietaisą, nuo sekančio mėnesio gyventojams bus taikomas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis, pagal Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2014-12-18 priimtą sprendimą Nr.1-270. Tarybos sprendimas priimtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr.61-2402) 15 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-07-21 nutarimu Nr. 03-105 "Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos" III skyriaus 18 punktu. Patvirtintas atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis UAB "Širvintų šiluma" vartotojams  - 0,96 Eur be PVM vartotojui per mėnesį.