Šilumos paskirstymo metodai

Remiantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 dalimi šilumos tiekėjas turi paskirstyti visą vartotojų sunaudojamą šilumos kiekį. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtinusi naujus šilumos paskirstymo metodus ir taisykles įpareigoja Bendroves jas taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.

UAB "Širvintų šiluma" teisės aktų nustatyta tvarka siekdama užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą vartotojams  ir nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. daugiabučiuose gyvenamuose namuose suvartotą šilumos energiją skirsto pagal naują Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą tvarką.

Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę  vartotojams patiems pasirinkti labiausiai jų poreikius atitinkantį būdą, kaip bus paskirstoma pastate suvartojama šilumos energija – galima rinktis iš Komisijos rekomenduojamų arba parengti savo metodą ir pateikti jį derinti Komisijai, tačiau būtina laikytis galiojančių teisės aktų nuostatų ir tinkamai įforminti sprendimą. Visais kitais atvejais šilumos tiekėjas parenka labiausiai pastato šilumos ir karšto vandens sistemas atitinkantį šilumos paskirstymo metodą.

Informaciją, susijusia su šilumos kiekio paskirstymu UAB "Širvintų šiluma" teikia Bendrovės šilumos apskaitos ir realizacijos tarnybos viršininkė Vida Cikanavičienė: mob. tel. + 370 614 92242 arba el. paštu v.cikanaviciene@sirvintusiluma.lt.

Papildoma informacija:

Šiluminės energijos paskirstymas namuose - ką vertėtų žinoti?

Pastate suvartotos šiluminės energijos paskirstymas vartotojams pagal 2016-06-13 VKEKK patvirtintą metodą Nr. O3-183 pristatymas

 

Komisijos nutarimas Dėl šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatyti paskirstymo metodo Nr. 4 patvirtinimo

 

Komisijos nutarimas Dėl šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatyti paskirstymo metodo Nr. 5 patvirtinimo

 

Komisijos nutarimas Dėl šilumos kiekio pastato naudingajam plotui šildyti ir bendrosioms reikmėms nustatyti paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo