Dėl šilumos ir karšto vandens kainų už 2014 m. laikričio mėn.