Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis už 2017 metus

2017 metų I ketvirčio darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

  Darbuotojų skaičius Vidutinis bruto darbo užmokestis (EUR)
Vadovaujantis personalas 5 1355
Specialistai 8 981
Darbininkai 22 779

2017 metų II ketvirčio darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

  Darbuotojų skaičius Vidutinis bruto darbo užmokestis (EUR)
Vadovaujantis personalas 5 1522
Specialistai 8 1052
Darbininkai 21 768

 

Pastabos:

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr.480, įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ turi būti pateikiami įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidurinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.