Pasikeitimai atliekų tvarkymo srityje. Ką turi žinoti rajono gyventojai?

kovo 2018 26

formuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 1 d. Širvintų rajone mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų nebeteiks UAB „Ecoservice“. Šias paslaugas teiks teiks viešąjį konkursą laimėjusi bendrovė UAB „VSA Vilnius“, su kuria 2017-12-18 pasirašyta 5 metų trukmės sutartis. Šiuo metu bendrovė vykdo paruošiamuosius darbus.

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. taip pat įsigalios vietinė dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.

Taip pat veiklą pradės naujas atliekų tvarkymo sistemos administratorius, atsakingas už rinkliavos apskaitą ir surinkimo kontrolę – UAB „Širvintų šiluma“. Tai yra mokėjimo pranešimus gyventojai gaus tiesiogiai iš administratoriaus. Rinkliava bus renkama į UAB „Širvintų šiluma“ sąskaitą ir pervedama į Savivaldybės biudžetą. Iš surinktų rinkliavos lėšų bus atsiskaitoma su atliekų tvarkytojais ir su atliekų vežėju.

UAB „Ecoservice“ sutartis dėl buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo sudarė tiesiogiai su gyventojais. Kadangi paslaugas ši įmonė baigs teikti kovo 31 d., pagal nustatytą grafiką paskutinį kartą ištuštinusi buitinių atliekų konteinerį, jį pasiims.

Tuo pačiu metu gyventojai gaus naujojo komunalinių atliekų vežėjo „VSA Vilnius“ konteinerį. Aptarnavimo grafikas nesikeis. „VSA Vilnius“, siekdama užtikrinti technologiškai pažangų mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, aptarnaudama klientus naudoja modernią integruotą bevielio identifikavimo radijo ryšių (RFID) technologiją. Ši sistema leis fiksuoti kiekvieno konteinerio priežiūrą ir atliekų išvežimą realiu laiku, taip pat – identifikuoti ir spręsti aptarnavimo problemas.

Sutarčių su naujuoju komunalinių atliekų vežėju sudaryti nereikianes įsigalioja dvinarė rinkliava, kurios pagrindinis principas „Teršėjas moka“. Šis principas reiškia, kad atliekų turėtojas automatiškai tampa paslaugos gavėju. Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, mokestį sudaro pastovioji dalis (už nekilnojamojo turto vienetą, kurią mokės visi Širvintų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys) ir kintamoji dalis (pagal registruotus asmenis).

Kintamoji dalis galės būti neskaičiuojama, jeigu gyventojas laiku deklaruos, kad tam tikrą laikotarpį nesinaudos savo nekilnojamuoju turtu. Pvz. išvyks kažkuriam laikui į užsienį. Apie tai informavęs administratorių bei laiku pateikęs kaip pagrindžiantį įrodymą elektros, vandens sunaudojimo rodiklius, bus atleidžiamas nuo rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo. Šių principų taikymas yra reglamentuotas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse bei vietinės rinkliavos nuostatuose.

Nekilnojamojo turto savininkus skatiname atsakingai peržiūrėti ir sutvarkyti registrų duomenis. Taip pat peržiūrėti savo objekte priregistruotų ir faktiškai gyvenančių asmenų skaičių, kad būtų išvengta nesklandumų. Pasikeitus buto ar namo savininkams, nepamirškite pristatyti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašą, pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Tam kad UAB „Širvintų šiluma“ turėtų aktualią informaciją apie klientus ir galėtų parengti pranešimus, yra įdiegta bendra apmokėjimo sistema ir rengiama klientų duomenų bazė.

Skatiname gyventojus atsakingai rūšiuoti atliekas. Individualių namų gyventojai turi specialius konteinerius, komposto dėžes ir mato, kad po rūšiavimo komunalinių atliekų į konteinerį patenka labai maža dalis. Daugiabučių namų gyventojai turi galimybę naudotis rūšiavimo aikštelėse esančiais spalvotais konteineriais (teletabiais). Stebėjimo kontrolė rodo, kad miesto gyventojai vis dar rūšiuoja labai vangiai. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad įvedus dvinarę rinkliavą, jos dydžiai kasmet bus peržiūrimi pagal faktinius atliekų kiekius. Tad atsakingai rūšiuojant galima rinkliavos dydžius sumažinti.

Buitinių atliekų išvežimo grafikas:

https://www.sirvintos.lt/data/public/uploads/2018/04/sirvintu-raj.-grafikas-gyventojams.pdf

Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Ecoservice“ ir toliau Širvintų rajone rinks bei veš antrines (popieriaus, plastmasės, metalo) atliekas.

Daugiau apie atliekų tvarkymą, rinkliavos nustatymo metodiką ir kt. susijusiais klausimais informaciją rasite čia http://www.sirvintos.lt/lt/veiklos-sritys/viesoji-tvarka-ir-aplinkosauga/atlieku-tvarkymas/2322

Papildomą informaciją gali suteikti Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius, tel. 8 616 11920

Visos teisės saugomos © Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt