DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ DĖMESIUI !

2020 3 balandžio

Atsižvelgdama į tai, kad šalyje paskelbtas karantinas, uždrausti renginiai ir susibūrimai uždarose patalpose, Aplinkos ministerija ragina visus sprendimus daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) (investicijų plano tvirtinimas; finansų įstaigos pasirinkimas, techninio projekto viešas aptarimas ir pan.), o taip pat ir kitais su bendrosios nuosavybės valdymu ir priežiūra susijusiais klausimais, vykdyti nuotoliniu būdu.

UAB „Širvintų šiluma“, kaip namo bendrosios nuosavybės ir namo renovacijos administratorius, kviečia daugiabučių namų savininkus aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl Jūsų namui aktualių klausimų, ypatingai dėl renovuojamų ar numatomų renovuoti namų. Suprantame, kad ne visi gyventojai naudojasi informacinėmis technologijomis, todėl numatėme vardinius balsavimus vykdyti dviem būdais:

 • Balsavimą raštu gyventojams, kurie nesinaudoja elektroniniu paštu organizuosime sekančiai:
  • paskelbsime pranešimą apie organizuojamą balsavimo raštu procedūrą – skelbimo lentoje, administratoriaus interneto svetainėje;

pranešime bus nurodyta balsavimo darbotvarkė, balsavimo terminas, biuletenių gražinimo vieta ar kiti būdai;

  • į pašto dėžutes įdėsime ar kitais su savininkais sutartais būdais išplatinsime balsavimo raštu biuletenius, kuriuose aiškiai bus nurodyti balsavimo raštu tikslai, alternatyvos ir aktuali informacija, reikalinga sprendimams priimti, nurodysime biuletenio gražinimo vietas, būdus ir laiką;
  • visi gyventojų tinkamai užpildyti ir nustatyta tvarka bei terminais sugražinti balsavimo biuleteniai bus skaičiuojami balsavimo organizatoriaus. Sprendimus priims balsų skaičiavimo komisija.
  • balsavimas raštu bus baigtas surašant balsavimo raštu protokolą, kuriame nurodomas kiekvieno buto ar kitos patalpos savininko sprendimas kiekvienu iš darbotvarkėje nurodytu klausimu;
  • balsavimo raštu protokolas bus paskelbiamas namo skelbimo lentoje, taip pat įdedamas į butų ir kitų patalpų savininkų pašto dėžutes arba išplatinamas kitu su savininkais sutartu būdu.
 • Balsavimą raštu gyventojams, kurie gali balsuoti elektroniniu paštu organizuosime sekančiai:
  • pradedame registruoti butų ir kitų patalpų savininkus norinčius gauti informaciją, dalyvauti balsavime elektroniniu paštu. Kad nebūtų vilkinamas renovacijos procesas, prašome registruotis iš karto el. paštu  v.pakalnis@sirvintusiluma.lt, informacija telefonu 8 604 82520;
  • registruojantis nurodyti vardą, pavardę, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį. Atkreipiame dėmesį, kad registruotis gali tik vienas buto savininkas. Jei registruojasi buto ar kitos patalpos savininką atstovaujantis asmuo, turi būti prisegtas įgaliojimas atstovauti;
  • užsiregistravusiems butų ir kitų patalpų savininkams bus siunčiama informacija ne tik kaip numatyta 1.1., 1.2. punktuose, bet ir kita informacija susijusi su namo renovacija, o taip pat ir kitais su bendrosios nuosavybės valdymu ir priežiūra susijusiais klausimais;
 • el. paštu paskelbsime pranešimą apie organizuojamą balsavimo raštu procedūrą;
 • atsiųsime balsavimo raštu biuletenius, kuriuose aiškiai bus nurodyti balsavimo raštu tikslai, alternatyvos ir aktuali informacija, reikalinga sprendimams priimti.
  • butų ir kitų patalpų savininkai balsuodami elektroniniu paštu, privalės atsiųsti nuskenuotus ar nufotografuotus balsavimo biuletenius ar kitus reikalingus dokumentus;
  • visi gyventojų tinkamai užpildyti ir nustatyta tvarka bei terminais sugražinti balsavimo biuleteniai bus skaičiuojami balsavimo organizatoriaus. Sprendimus priims balsų skaičiavimo komisija;
  • balsavimas raštu bus baigtas surašant balsavimo raštu protokolą, kuriame nurodomas kiekvieno buto ar kitos patalpos savininko sprendimas kiekvienu iš darbotvarkėje nurodytu klausimu;
  • balsavimo raštu protokolas bus siunčiamas kiekvienam užsiregistravusiam butų ir kitų patalpų savininkui nurodytu elektroninio pašto dėžutės adresu.

UAB „Širvintų šiluma“ administratorius

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt