Informacija ir esminiai žingsniai gyventojui, planuojančiam pasikeisti šildymo prietaisus (radiatorius, rankšluosčių džiovintuvus) daugiabučiame name

2021 9 birželio

1. Pateikiamas rašytinis pasirašytas prašymas UAB „Širvintų šiluma”.

2. Prašymai priimami pasibaigus šildymo sezonui iki rugsėjo 1 d.

3. Atsakingas darbuotojas per 5 darbo dienas po prašymo pateikimo susisiekia su gyventoju ir sutaria laiką dėl prietaiso keitimo įvertinimo, ar keičiant prietaisą bus keičiami bendros šildymo ar karšto vandens sistemos projekto pajungimai, prietaisų galia ar kitos charakteristikos.

4. Įvertinęs keitimo technines galimybes atsakingas darbuotojas:

jei keičiant prietaisą yra išlaikomi visi projekto sprendiniai ir nėra keičiami pajungimai ar galingumas, duoda leidimą keitimui;
jei keičiant prietaisą keičiami projekto sprendiniai, informuoja, kad gyventojas turi gauti architekto ar statybos inžinieriaus, turinčio teisę užsiimti projektavimo veikla, paprastojo remonto aprašą ir su šiuo aprašu supažindinti bendrovę.
5. Gavęs leidimą arba paprastojo remonto aprašą, gyventojas kreipiasi į bendrovę dėl prietaiso keitimo laiko suderinimo. Suderintu laiku išleidžiamas vanduo iš sistemos ar stovo ir paruošiama sistema prietaiso keitimui.

6. Gyventojui pageidaujant ir bendrovei turint pajėgumų, šildymo prietaisų keitimo darbus gali vykdyti bendrovė pagal jos nustatytus įkainius.

7. Kai darbus atlieka ne bendrovė, gyventojas turi leisti kontroliuoti keitimo darbus. Atsakingas UAB „Širvintų šiluma” darbuotojas turi patvirtinti atliktų darbų atitikimą paprastojo remonto aprašui.

8. Visi su šildymo prietaisų keitimu susiję dokumentai, naujai sumontuotų šildymo įrenginių sertifikatai pateikiami UAB „Širvintų šiluma”.

9. Gyventojas šildymo prietaisus keičia savo lėšomis ir apmoka visas su jo keitimu susijusias išlaidas.

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt