Norite daugiabučiame name pakeisti radiatorius? Turite tai žinoti!

2019 14 lapkričio

Svarstote apie senų radiatorių, gyvatukų ar vamzdynų pakeitimą savo bute? Turite žinoti, kad šildymo sistemos prietaisų keitimas yra laikomas statinio paprastuoju remontu. To daryti šildymo sezono metu negalima (išskyrus avarinius atvejus), nes pažeisite visų kaimynų interesus, palikdami juos be šilumos.

Daugiabučio gyvenamojo namo buto savininkas, planuodamas pakeisti radiatorius, turi:

  1. Kreiptis į savo namo administratorių ar bendrijos pirmininką ir informuoti apie planuojamus atlikti darbus.
  2. Kreiptis į šildymo sistemų projektus rengiantį specialistą ar įmonę dėl paprastojo remonto aprašo (projekto) parengimo. Šis projektas reikalingas tam, kad būtų parinkti reikiamo galingumo šildymo prietaisai, nebūtų išbalansuota viso namo šildymo sistema. Taip pat būtina fiksuoti šildymo sistemos pakeitimus bei užtikrinti, kad nebūtų pažeisti pastato šildymo sistemos projektiniai sprendiniai.
  3. Paprastai radiatorius keičia namą administruojančios įmonės ar bendrijos specialistai už nustatytą mokestį. Jei tokių specialistų nėra, buto savininkas gali kreiptis į specialistą ar įmonę, turinčią teisę atlikti tokius darbus.
  4. Atliktų darbų atitiktį paprastojo remonto aprašui (projektui) privalo patvirtinti pastato valdytojas.

Ši tvarka yra numatyta 2009-09-29 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-172 patvirtinta Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbo rūšių aprašu.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-10-25 įsakymu Nr. 1-297 patvirtintomis Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis numatyta, kad daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai šilumos įrenginius remontuoja ir visus kitus numatytus darbus atlieka savo lėšomis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMAS
DĖL ŠILUMOS GAMYBOS STATINIŲ IR ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ, STATINIŲ (ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ) STATYBOS RŪŠIŲ IR ŠILUMOS GAMYBOS IR ŠILUMOS PERDAVIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMO DARBŲ RŪŠIŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt