Skelbimas apie viešąjį aukcioną

2020 18 gegužės

Priedas Nr. 1 prie
UAB „Širvintų šiluma“
2020 m. gegužės 13 d.
Viešojo aukciono komisijos protokolo
Nr. 1

 

SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ  AUKCIONĄ

 UAB „Širvintų šiluma“ (toliau – Bendrovė) skelbia pripažinto nereikalingu naudoti materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione.

Aukcione bus parduodamas šis naudotas turtas:

Eilės Nr.  

Parduodamo turto vieneto pavadinimas

Mato vnt. Kiekis Pradinė pardavimo kaina (be PVM), Eur
1. Frontalinis krautuvas JCB (535). Pagaminimo data 2005 m. Rida 5990 mot/val. Techninė apžiūra iki 2021-09-04  . Kėlimo galia 3,5 t. Strėlės ilgis 12 metrų. Pavarų dėžė automatinė. Svoris 9,760 t. Kuras DK. Vnt. 1 10000,00
2. Vilkikas SCANIA (R124LA) Pagaminimo data 2004 m. Rida 811285  km. Techninė apžiūra iki 2019-03-12.TP masė 6300 kg. Didž. TP masė 18600 kg. Pavarų dėžė mechaninė. Variklio darbinis tūris 11705 cm³ Variklio galia 309 kw. Variklio defektas. Vnt. 1 2000,00
3. Puspriekabė Knapen Kocf 100. Pagaminimo data 2001 m. masė 8430 kg. Didž. masė 27000 kg. Techninė apžiūra iki 2019-06-13 d. Vnt. 1 7000,00

 

Aukcionas vyks 2020 m. birželio 5 d. 10.00 val. UAB „Širvintų šiluma“, adresu Vilniaus g. 49-2 Širvintos (2 aukštas, susirinkimo salė). Lietuvos Respublikos Vyriausybei pratęsus karantino režimą, aukcionas gali būti atidedamas.

Asmuo, norintis dalyvauti viešame aukcione, turi:

  1. pervesti 10,00 Eur dalyvio registracijos (negrąžinamą) mokestį ir garantinio piniginio įnašo sumą – 10 proc. nuo pradinės prekės pardavimo kainos, kuri laimėjusiam aukcioną dalyviui įskaitoma į kainą arba grąžinama per 5 darbo dienas po aukciono jo nelaimėjusiems aukciono dalyviams į UAB „Širvintų šiluma“ atsiskaitomąją sąskaitą LT LT037182400035467870, AB Šiaulių bankas.
  2. pateikti: kredito įstaigos išduotus dokumentus apie dalyvio registracijos mokesčio ir garantinio piniginio įnašo sumokėjimą į skelbime nurodytą sąskaitą paraišką dalyvauti viešame aukcione, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija arba juridinio asmens registravimo dokumento ir įstatų (jeigu juos privalo turėti) kopija bei atitinkamo juridinio asmens organo sprendimas įsigyti aukcione parduodamą turtą, atstovo įgaliojimo kopija. Jeigu potencialus pirkėjas yra asmenų grupė, turi būti pridėta sandorio dėl ketinimo įsigyti aukcione parduodamą turtą bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos nuorašas.

Vokai su aukciono dokumentais priimami iki 2020 m. birželio 4 d. 10 val. adresu Vilniaus g. 49-2 Širvintos. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Ant voko turi būti užrašoma: aukciono organizatorius, įvardinamas aukcione parduodamas turto objektas, viešo aukciono data, bei užrašyta: „Su aukciono dokumentais“. Taip pat nurodomi aukcione norinčio užsiregistruoti asmens vardas, pavardė/pavadinimas, įmonės kodas bei adresas.

Parduodamą turtą galima apžiūrėti nuo 2020 gegužės 18 d. iki birželio 3 d. imtinai adresu Zibalų g. 32, Širvintos. Apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto su vadybininku Donatu Paškevičiumi, tel. Nr. 8 678 01 445.

Už aukcione įsigytas prekes atsiskaitoma pavedimu  per 3 darbo dienas nuo aukciono pabaigos. Nupirktą turtą laimėtojas išsiveža pats savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 dienas nuo visiško atsiskaitymo. Gaminių techninės charakteristikos skelbime nurodytos remiantis gamintojo pateiktais duomenimis, neatitikimo atveju aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Nepardavus turto arba neįvykus aukcionui, pakartotinis aukcionas vyks 2020 m.  birželio 23 d. 10 val., tuo pačiu adresu. Informacija apie pakartotiniame aukcione parduodamą turtą ir jo pradines pardavimo kainas bus skelbiama https://sirvintusiluma.lt/.

Su UAB „Širvintų šiluma“ nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarka galite susipažinti paspausdami šią nuorodą. https://sirvintusiluma.lt/wp-content/uploads/2019/10/SKM_22719100910360.pdf

Atsakingas asmuo – vadybininkas Donatas Paškevičius 867801445 mob. el. p. d.paskevicius@sirvintusiluma.lt

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt