Paslaugos

Prižiūrėtojas atsako už:

Reikiamą temperatūrą butuose

Karšto vandens temperatūrą

Kokybišką pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą

Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimą šildymo sezonui

Vidaus šildymo sistemų avarijų likvidavimą

TECHNIKOS NUOMA

UAB “Širvintų šiluma“ teikia savos technikos nuomos paslaugas.

Dėl kainų ir tikslesnės informacijos apie techniką skambinti tel.:

(+370-382) 51831

* Minimali nuomos trukmė – 2 val.

Autotransporto nuomos įkainiai

Elektriko darbų įkainiai

Santechniko darbų įkainiai

Teritorijų priežiūros paslaugų įkainiai

Šiuo metu UAB „Širvintų šiluma“ pagrindinė veikla yra šilumos ir karšto vandens tiekimas, miesto priežiūra bei daugiabučių namų ir mišrių atliekų administravimas Širvintų rajone.

LR Valstybinė energetikos inspekcija prie ūkio ministerijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu suteikė įmonei teisę verstis šilumos tiekimo veikla Širvintų mieste ir Čiobiškio kaime.

Iš esmės centralizuotos šilumos vartotojų poreikiai būna tenkinami ištisus metus, išskyrus galimi trumpalaikiai iki kelių dienų apribojimai vasaros metu, kai yra atliekami profilaktiniai šilumos tinklų hidrauliniai bandymai, kurių metu pakeliamas termofikacinio vandens slėgis ir ieškoma silpnų vamzdyno vietų, kuriose įvyksta trūkimai. Tose vietose atliekamas vamzdyno remontas ir taip sumažinama rizika, kad įvyks trūkimas šaltuoju periodu – kada ypatingai reikalinga šiluma vartotojams.

Vartotojai norėdami prisijungti prie sistemų ir tinklų, siekdami sužinoti kainų sktruktūrą bei sąlygas turi Bendrovėje sudaryti sutartį dėl numatomų sutarčių sąlygų pakeitimų.

Taip pat UAB „Širvintų šiluma” vartotojams siūlomos techninės priežiūros paslaugos rūšis yra vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimo.

Bendrovė eksploatuoja prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams.

Valdytojai gali vykdyti šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą patys, paskirdami atitinkamą kvalifikaciją turintį daugiabučio namo bendrijos atstovą ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktą jų įgaliotą atstovą arba pasirinkdami karšto vandens ir šildymo sistemos prižiūrėtoją. Valdytojas sudaro sutartį su prižiūrėtoju dėl daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo), o  prižiūrėtojas sudaro sutartis su šilumos tiekėju dėl šilumos pristatymo buitiniams šilumos vartotojams ir su karšto vandens tiekėju dėl karšto vandens pristatymo buitiniams šilumos vartotojams.

Visos teisės saugomos © Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt