Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis

2018 metų III ketvirčio darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:
 
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vadovaujantis personalas 7 1494
Specialistai 13 1062
Darbininkai 43 658
2018 metų II ketvirčio darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:
 
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vadovaujantis personalas 7 1386
Specialistai 11 926
Darbininkai 43 674

2018 metų I ketvirčio darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis:

 
Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis (EUR)
Vadovaujantis personalas 6 1303
Specialistai 12 1007
Darbininkai 41 708

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2003-04-18 nutarimu Nr.480, įstaigos interneto svetainės srityje „Darbo užmokestis“ turi būti pateikiami įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidurinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.Pastabos:

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt