ES lėšos padeda efektyviau šildytis

ES lėšos padeda efektyviau šildytis

Kiekvienais metais brangstant kurui žmonės kiekvieno šildymo sezono laukia su nerimu – kiek reikės mokėti šį kartą? Nerimą kelia ir žinia, jog daugumos šalies miestų šildymo sistemos yra pasenusios ir neekonomiškos. Tačiau ūkiški šilumininkai pasinaudodami ES lėšomis sugeba tvarkytis taip, kad galėtų šildyti ir tiekti karštą vandenį žmonėms kuo efektyviau.

“Per kelis metus įvykdėme jau keturis europinius projektus. Efektas – šilumos nuostoliai sumažėjo nuo 25 iki 14 procentų. Manau tai tikrai geras rodiklis. Svarbu ir tai, kad ne tik efektyviau dirbame, bet ir avarijų sumažėjo, tad gyventojai aprūpinami šiluma ir karštu vandeniu patikimiau”, – sako UAB “Širvintų šiluma” vadovas Sigitas Jozonis.

Pagal du projektus bendrovė keitė senus nusidėvėjusius ir neefektyviums šilumos bei karšto vandens tiekimo vamzdžius naujais. “Sistema statyta pries 20-30 metų, vamzdžiai blogai sulaikydavo šilumą, buvo paveikti korozijos, dažnos avarijos. Pakeitėme juos svarbiausiose Širvintų vietose, aplinkiniuose miesteliuose, situacija iškart pasikeitė – sumažėjo remonto išlaidos, perkama mažiau kuro, nes šiluma naudojama efektyviau”, – pasakoja S.Jozonis.

Iš viso vykdant projektus pakeista apie 6km. iš 11km. eksploatuojamų tinklų. Tačiau esmė ta, kad pakeista pilnumoje magistraliniai ir kvartaliniai tinklai, iš kurių 4 km. pakeisti savo lėšomis. Renovuota apie 90% eksploatuojamų tinklų.

Rimtos permainos įvykdytos ir pačioje Širvintų šilumos gamybos katilinėje.

Įgyvendinus projektą „Širvintų miesto  centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas įdiegiant kogeneracinę jėgainę“ pradėta gaminti elektros energija įmonės technologinėms reikmėms tenkinti, o pagaminta šiluma tiekiama į centrinę šilumos tiekimo sistemą.

“Modernaus energijos generatoriaus instaliavimas leido sumažinti perkamos elektros energijos kainą, padidinti energijos gamybos efektyvumą, sumažinti energijos gamybos sąnaudas, sumažinti teršalų emisijas į aplinkos orą, padidinti energijos tiekimo saugumą ir patikimumą”, – tvirtina “Širvintų šilumos” vadovas.

Siekiant efektyviau gauti šilumą dvejuose mediena kūrenamose katiluose įrengtas kondensacinis ekonomaizeris, leidžiantis išgauti daugiau šilumos aušinant dūmus ir dūmuose esančių vandens garų kondensacijos sąskaita. “Modernizavus katilus mes sudeginę tą patį kuro kiekį gauname 22 proc. daugiau šilumos. Tai tikrai didelis rodiklis. Be to, po modernizavimo ženkliai sumažėjo į atmosferą išmetamų kietujų dalelių kiekis”, – aiškina S.Jozonis.

Šilumos tiekimo tinklų modernizavimo  projektai vykdyti pagal 2004-2013metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ketvirto prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Centralizuotos šilumos tiekimo modernizavimo įdiegiant kondensacinį ekonomaizerį ir kogeneracinę jėgainę projektai vykdyti pagal 2007-2013metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos trečio prioriteto „Aplinkosauga ir darnus vystimasis“ priemone “Energijos gamybos efektyvumo didinimas“.  Iš viso iš ES struktūrinių fondų „Širvintų šilumos“ vykdytiems projektams skirta 3,2 mln. litų be PVM.

“Žinoma, būtume darbus darę ir be ES lėšų, tačiau tikrai mažesnėmis apimtimis ir nepasiektume tokio efektyvumo”, – tvirtina S. Jozonis. Įvykdyti projektai leido stabilizuota kainą už šiluminę energiją. UAB „Širvintų šiluma“ tiekiamos šilumos energijos kaina per 2011 metus svyravo nuo 17,62 iki 19,00 ct/kWh be PVM. Pagal šį rodiklį užėmėme antrą – trečią vietą Lietuvoje iš 41 bendrovės, užsiimančios šiuo verslu.

Esparama.lt informacija

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt