Veikla

UAB „Širvintų šiluma“ – šilumos, elektros energijos ir karšto vandens gamybos ir tiekimo įmonė, aptarnaujanti Širvintų miestą bei Čiobiškio ir Gelvonų gyvenvietes. Bendrovėje vidutiniškai dirba 35 darbuotojai, iš kurių 3 – karšto vandens aptarnavime bei sistemų priežiūroje ir 33 – pagrindinėje veikloje.

Šilumos punktų aptarnavimas, šilumos ir karšto vandens gamyba – pagrindinė bendrovės veikla.

Prie šilumos perdavimo tinklų nėra planuojama prisijungti naujų gamybos šaltinių, kadangi Širvintų rajone esančios katilinės užtikrina vartotojų šiluminį poreikį. Prie šilumos perdavimo tiklo prijungtos keturios šilumos gamybos katilinės. Katilinė Nr. 3, esanti Širvintų mieste, Zibalų g. 16A, kurioje yra instaliuoja 27,43 MW galios. Katilinė kūrenama biokuru, tačiau kogeneracinė jėgainė ar katilai, esantys rezerve, užtikrina galimybę kūrenti gamtinėmis dujomis. Kaimo katilinės, kūrenamos tik biokuru. Širvintų kaimo katilinė, Zosinos g. 19 instaliuota galia: 0,08 MW, Čiobiškio katilinė, Neries g. 16 instaliuota galia yra 0,47 MW, o Gelvonų katilinės, Raisto g. 9 instaliuota galia yra 1,03 MW. Iš viso Širvintų rajono centrinėje šilumos tiekimo sistemoje instaliuota galia yra 29,01 MW.

Pridedamas Širvintų rajone esančių katilinių žemėlapis:

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt