Šilumos ir karšto vandens kaina už 2013 m. gruodžio mėn.

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2013 M. GRUODŽIO MĖNESĮ

UAB „Širvintų šiluma“ administracija informuoja, kad vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m.sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-10 „Dėl UAB „Širvintų šiluma“centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo pirmiesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams“ , Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012-12-21 nutarimu Nr.O3-434 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų UAB „Širvintų šiluma“ ir 2012-12-21 nutarimu Nr.O3-435 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Širvintų šiluma“ nuststymo, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tinklalapyje www.regula.lt paskelbtomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos ) kainomis už 2013 spalio mėnesį , UAB Širvintų šiluma“ sudarytomis kuro pirkimo sutartimis bei atliktais šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimais (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-07- 08 nutarimu Nr.O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika Žin., 2009, Nr,92-3959 ir 2009- 07- 21 nutarimu Nr.O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika Žin., 2009, Nr.93-4012)

už 2013 metų gruodžio mėn. , t.y. laikotarpyje nuo 2013 m. gruodžio 01 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. imtinai , vartotojams bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos be PVM :

Eil. Nr.

Kaina gyventojams su tiekimo įmonei priklausančiais ŠP

Kaina gyventojams su nuosavais ŠP ir kitiems vartotojams

Kaina

kitiems

vartotojams

(daugiabučių namų patalpose)

1.

Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina ct/kWh (1.1+1.2)

17,68

17,68

1.1.

t.sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh

10,47

10,47

1.2.

t.sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh

7,21

7,21

2.

Šilumos pardavimo vartotojams kaina Lt/per mėn. vienam vartotojui

31,56

2.1.

arba daugiabučių namų gyventojams ct/kWh ( Lt/ butui per mėn.)

0,27

(1,96)

0,27

(1,96

3.

Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh

0,96

0,96

4.

Vienanarė šilumos kaina gyventojams ct/kWh (1+2.1+3)

18,91

18,91

5.

Karšto vandens kaina Lt/m(5.1+5.2)

20,72

20,72

(tikgyventojams)

19,15

t.sk. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

1,58

1,58

1,58

t.sk. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

19,14

19,14

17,57

5.1

Karšto vandens kaina vartototojams, kuriems geriamasis vanduo apskaitomas individualiame name

19,19

t.sk.

(17,61-

1,58 –

kintamoji

dedamoji,

pastovioji

dedamoji)

5.2

Karšto vandens kaina geriamojo vandens abonentams

19,45

t.sk.

(17,87 –

1,58 –

kintamoji

dedamoji

pastovioji

dedamoji)

Fiziniams asmenims (gyventojams) , šilumos ir karšto vandens vartotojams bus taikomas 9%

PVM tarifas, o juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) – 21%PVM tarifas.

UAB „Širvintų šiluma“

administracija

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt