Dėl šilumos ir karšto vandens kainų už 2015 m. balandžio mėn.

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ  UŽ 2015 M. BALANDŽIO MĖNESĮ

UAB „Širvintų šiluma“ administracija informuoja, kad vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m.gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-250 „Dėl UAB „Širvintų šiluma“centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams“ , Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-01-17 nutarimu Nr.O3-20 „Dėl UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2014-12-30 nutarimu Nr.O3-965 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Širvintų šiluma“ nustatymo,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tinklalapyje www.regula.lt paskelbtomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos ) kainomis už 2015 vasario mėnesį , UAB Širvintų šiluma“ sudarytomis kuro pirkimo sutartimis bei atliktais šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimais (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-07- 08 nutarimu Nr.O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika Žin., 2009, Nr,92-3959 ir 2009- 07- 21 nutarimu Nr.O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika Žin., 2009, Nr.93-4012) už 2015 metų balandžio mėn. , t.y. laikotarpyje nuo 2015 m. balandžio 01 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. imtinai, vartotojams bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos be PVM:

 

Eil. Nr.

Kaina gyventojams su tiekimo įmonei priklausančiais ŠP

Kaina gyventojams su nuosavais ŠP ir kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose

Pastabos

1. Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina

euro ct/kWh(ct/kWh) (1.1+1.2)

5,02(17,33)

5,02(17,33)

1.1. t.sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh(ct/kWh)

2,91(10,04)

2,91(10,04)

1.2. t.sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh(ct/kWh)

2,11(7,29)

2,117(7,29)

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina Eur/per mėn.(Lt/per mėn.) vienam vartotojui

8,75(30,21)

2.1. arba daugiabučių namų gyventojams euro ct/kWh (ct/kWh)

(Eur/butui per mėn.)/(Lt/butui per mėn.)

0,07(0,24)

(0,54)/(1,88)

0,07(0,24)

0,54/(1,88)

3. Nepadengtos kuro sąnaudos euro ct/kWh(ct/kWh)

4. Vienanarė šilumos kaina gyventojams euro ct/kWh(ct/kWh) (1+2.1+3)

5,09(17,57)

5,09(17,57)

5. Karšto vandens kaina Eur/m3(Lt/m3)  

5,89(20,34)

5,89(20,34)

  t.sk. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

0,45(1,55)

0,45(1,55)

  t.sk. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

5,44(18,79)

5,44(18,79)

5.1 Karšto vandens kaina vartototojams, kuriems geriamasis vanduo apskaitomas individualiame name Eur/m3(Lt/m3)

5,36(18,51)

t.sk.

4,91(16,96)

 

0,45(1,55)

 

 

kintamoji

dedamoji,

pastovioji

dedamoji)

5.2 Karšto vandens kaina geriamojo vandens abonentams Eur/m3(Lt/m3)

5,43(18,75)

t.sk.

4,98(17,20)

0,45(1,55)

kintamoji

dedamoji

pastovioji

dedamoji)

 

Fiziniams asmenims (gyventojams) , šilumos ir karšto vandens vartotojams bus taikomas 9%

PVM tarifas, o juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) – 21 % PVM tarifas.

 

UAB „Širvintų šiluma“

administracija

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt