Dėl šilumos ir karšto vandens kainų už 2015 m. liepos mėn.

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ UŽ 2015 M. LIEPOS MĖNESĮ

UAB „Širvintų šiluma“ administracija informuoja, kad vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015-04-30 nutarimu Nr.O3-271 „Dėl UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2014-12-30 nutarimu Nr.O3-965 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Širvintų šiluma“ nustatymo,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tinklalapyje www.regula.lt paskelbtomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos ) kainomis už 2015 gegužės mėnesį , UAB Širvintų šiluma“ sudarytomis kuro pirkimo sutartimis  bei atliktais šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimais (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-07- 08 nutarimu Nr.O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika Žin., 2009, Nr,92-3959 ir 2009- 07- 21 nutarimu Nr.O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika Žin., 2009, Nr.93-4012) už 2015 metų liepos mėn. , t.y. laikotarpyje nuo 2015 m. liepos 01 d. iki 2015 m. liepos 31 d. imtinai , (be PVM) vartotojams bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos :

 

Eil. Nr.

Kaina gyventojams su tiekimo įmonei priklausančiais ŠP

Kaina gyventojams su nuosavais ŠP,  kitiems vartotojams  (tame tarpe daugiabučiuose namuose)

Pastabos

1. Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina euro ct/kWh (1.1+1.2)

4,51

4,51

1.1. t.sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji euro ct/kWh

2,97

2,97

1.2. t.sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji euro ct/kWh

1,54

1,54

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina Eur/per mėnvienam vartotojui

9,82

2.1. arba daugiabučių namų gyventojams euro ct/kWh/Eur butui per mėn.

0,08

0,08

3. Nepadengtos kuro sąnaudos euro ct/kWh

-0,05

-0,05

4. Papildomai gautos ŠP normatyvinio pelno pajamoseuro ct/kWh(ct/kWh)

-0,03

-0,03

5. Vienanarė šilumos kaina gyventojams euro ct/kWh (1+2.1+3)

4,51

4,51

6. Karšto vandens kaina Eur/ m3

5,56

5,56

t.sk. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

0,45

0,45

t.sk. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

5,11

5,11

6.1 Karšto vandens kaina vartototojams, kuriems geriamasis vanduo apskaitomas individualiame name Eur/m3

5,06

t.sk.

4,61

 

 

0,45

 

 

kintamoji

dedamoji,

pastovioji

dedamoji)

6.2 Karšto vandens kaina geriamojo vandens abonentams Eur/m3(Lt/m3)

5,13

t.sk.

4,68

0,45

kintamoji

dedamoji

pastovioji

dedamoji)

 

Fiziniams asmenims (gyventojams) taikomas 9% PVM tarifas, juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) – 21% PVM tarifas.

 

UAB „Širvintų šiluma“

administracija

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt