Dėl šilumos ir karšto vandens kainų už 2015 m sausio mėn.

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ  UŽ 2015 M. SAUSIO MĖNESĮ

UAB „Širvintų šiluma“ administracija informuoja, kad vadovaujantis Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m.gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-250 „Dėl UAB „Širvintų šiluma“centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams“ , Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-01-17 nutarimu Nr.O3-20 „Dėl UAB „Širvintų šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir 2013-12-18 nutarimu Nr.O3-749 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Širvintų šiluma“ nustatymo,  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos tinklalapyje www.regula.lt paskelbtomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos )  kainomis už 2014 lapkričio mėnesį , UAB Širvintų šiluma“ sudarytomis kuro pirkimo sutartimis  bei atliktais šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų skaičiavimais (Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-07- 08 nutarimu Nr.O3-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika Žin., 2009, Nr,92-3959 ir 2009- 07- 21 nutarimu Nr.O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika Žin., 2009, Nr.93-4012)                      už 2015 metų sausio mėn. , t.y. laikotarpyje nuo 2015 m. sausio 01 d. iki 2015 m. sausio 31 d. imtinai , vartotojams bus taikomos šilumos ir karšto vandens kainos be PVM :

 

Eil. Nr.

Kaina gyventojams su tiekimo įmonei priklausančiais ŠP

Kaina gyventojams su nuosavais ŠP  ir kitiems vartotojams daugiabučiuose namuose

Pastabos

1. Vienanarė šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina ct/kWh(euro ct/kWh) (1.1+1.2)

17,24(5,00)

17,24(5,00)

1.1. t.sk. vienanarės šilumos kainos pastovioji dedamoji ct/kWh(euro ct/kWh)

10,04(2,91)

10,04(2,91)

1.2. t.sk. vienanarės šilumos kainos kintamoji dedamoji ct/kWh(euro ct/kWh)

7,20(2,09)

7,20(2,09)

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina Lt/per mėn.(Eur/per mėn.) vienam vartotojui

30,21(8,75)

2.1. arba daugiabučių namų gyventojams ct/kWh (euro ct/kWh)                               ( Lt/ butui per mėn.)/(Eur/butui per mėn.)

0,26(0,07)

(1,88)/(0,54)

0,26(0,07)

(1,88)/(0,54)

3. Nepadengtos kuro sąnaudos ct/kWh(euro ct/kWh)

-0,34(-0,1)

-0,34(-0,1)

4. Vienanarė šilumos kaina gyventojams ct/kWh(euro ct/kWh) (1+2.1+3)

17,16(4,97)

17,16(4,97)

5. Karšto vandens kaina Lt/m3 (Eur/m3)  

19,43(5,63)

19,43(5,63)

  t.sk. karšto vandens kainos pastovioji dedamoji

1,44(0,42)

1,44(0,42)

  t.sk. karšto vandens kainos kintamoji dedamoji

17,99(5,21)

17,99(5,21)

5.1 Karšto vandens kaina vartototojams, kuriems geriamasis vanduo apskaitomas individualiame name Lt/m3(Eur/m3)

18,16(5,26)

t.sk.

16,72(4,84)

 

1,44(0,42)

kintamoji

dedamoji,

pastovioji

dedamoji)

5.2 Karšto vandens kaina geriamojo vandens abonentams Lt/m3(Eur/m3)

18,42(5,34)

t.sk.

16,98(4,92)

1,44(0,42)

kintamoji

dedamoji

pastovioji

dedamoji)

 

Fiziniams asmenims (gyventojams) , šilumos ir karšto vandens vartotojams bus taikomas 9%

PVM tarifas, o juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms) – 21%PVM tarifas.

 

UAB „Širvintų šiluma“

administracija

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt