PVM bei kompensacijų pokyčiai nuo 2017 m. birželio 1 d.

2017 1 sausio

Informacija dėl nepratęstos PVM lengvatos Nuo 2017 m. sausio 1 d. galiojančioje suvestinėje Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme 19 str. 3 dalyje yra apibrėžta, jog lengvatinis 9 procentų PVM tarifas yra taikomas iki 2017 m. gegužės 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.

Lietuvos Respublikos Seimas nepratęsė lengvatinio 9 % PVM tarifo šildymui bei karštam vandeniui, tad nuo birželio pirmosios dienos bus taikomas standartinis 21% PVM. Informacija dėl patvirtintos kompensavimo tvarkos Lietuvos Respublikos Seimui nepratęsus lengvatinio PVM tarifo nuo 2017 metų birželio 1 d. įsigalioja nauja kompensacijų tvarka.

Pagal pakeistą tvarką kompensacijos gali būti naudojamos būsto išlaidoms, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni, nei Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 12 str. numatyti normatyvai (žr. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/CaavKIWEuo), viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui dydžio ir (arba) karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni už šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų

Visos teisės saugomos © Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt