Renovuoti Širvintų miesto šilumos tinklai

UAB „Širvintų šiluma“ užbaigė šilumos tinklų renovaciją Širvintų mieste

2013m. rugsėjo 29 d. UAB “Širvintų šiluma” pateikė paraišką Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos 2007-2013 metų ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra” priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra” projektui “Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimo naujais diegiant naujausias technologijas“. 2013m. spalio 11 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr.4-914 „Dėl finansavimo projektams, siekiant gauti ES struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ buvo skirtas UAB „Širvintų šiluma“ projekto „Širvintų miesto susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimo naujais diegiant naujausias technologijas“ finansavimas.

Šiam projektui įgyvendinti 2013m. lapkričio 19 d. buvo pasirašyta trišalė paramos teikimo sutartis tarp LR Ūkio ministerijos, Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros ir UAB „Širvintų šiluma“. 50% projekto vertės bus finansuojama iš ES struktūrinių fondų, 50% įmonės nuosavų lėšų indėlis.

Šis projektas jau trečiasis šilumos tinklų Širvintų mieste modernizavimo etapas. 2008m. vykdant projektą „Širvintų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas diegiant šiuolaikines technologijas“ buvo renovuota 7365,8m sąlyginio Ø100 trasų. 2011m. vykdant projektą „Širvintų miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant šiuolaikines technologijas“ buvo renovuota 7841,96m sąlyginio Ø100 trasų. Įgyvendinus šį projektą  modernizuota 100 proc. šilumos trasų Širvintose. Siekiant padidinti šilumos tiekimo efektyvumą panaikintos  trys šilumos tiekimo tinklų atšakas bei paklotos devynios naujos.

Pakeistų šiluminių trasų dalies eksploatacijos laikas viršija 24 metus. Daugelyje vietų tinklų izoliacija buvo susidėvėjusi, sukritusi ir neužtikrino keliamų šilumos laidumo reikalavimų. Modernizavimo metu seni šilumos tiekimo tinklai pakeisti pramoniniu būdu izoliuotais vamzdynais, juos klojant bekanaliniu būdu.

Paruošus pirkimo dokumentus ir pravedus Viešųjų pirkimų procedūras buvo parinktas Rangovas , kuriuo tapo UAB „Rimgauda“.

Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidėjo prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo. Dėl sumažėjusių šilumos nuostolių, tam pačiam šilumos vartotojų poreikiui tenkinti bus sunaudojama mažiau kuro.

Kaip parodė ekonominis projekto vertinimas, CŠT sistemos modernizavimo projekto įgyvendinimas su ES fondų parama ekonominiu požiūriu yra patrauklus įmonei.

Darbai buvo organizuoti taip, kad gyventojai patirtų kuo mažiau nepatogumų nutraukus karšto vandens tiekimą. Projektas buvo suderintas su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, Širvintų rajono savivaldybės taryba ir atitinka Širvintų miesto šilumos tiekimo specialųjį planą bei energetikos strategiją šilumos sektoriuje.

UAB „Širvintų šiluma“

šiluminės energijos tiekimo gyventojams bei įmonėms patikimumas,

šiluminės energijos kainų stabilizavimas,

šiluminės energijos gamybos didinimas kaip kurą naudojant biokurą,

nuostolių šiluminiuose tinkluose mažinimas,

gamybos efektyvumo didinimas,

racionalus gamtos išteklių naudojimas ir gamtos taršos mažinimas.

 

Šiuo metu bendrovė veiklos vykdymo užtikrinimui turi sekančias licencijas:

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt