Istorija

1983 m. vasario 28 d. Komunalinio ūkio ministerijos įsakymu Nr. 126 buvo įsteigta Širvintų rajono Jungtinė katilinių ir šilumos tinklų direkcija. Nuo 1983-04-01 į jos sudėtį įėjo miesto kvartalinė katilinė Nr.1. Organizacijoje dirbo 17 žmonių. Direkcija buvo pavaldi Širvintų KĮK ir Vilniaus Gamybinei kuro valdybai, kuri 1984 m. reorganizuota į Respublikinį gamybinį šiluminės energijos tiekimo susivienijimą, o Širvintų direkcija pavadinta „Širvintų katilinės ir  šilumos tinklai“.

1986 m. sausio 2 d. į šilumos tinklų balansą iš Širvintų Melioracijos statybos valdybos perduota dar viena katilinė ir ji pavadinta katiline Nr.3. Tais pačiais metais aukščiau stovinti organizacija buvo reorganizuota į gamybinį susivienijimą „Šiluma“. Šilumos gamyba išaugo daugiau kaip dvigubai.

Nuo 1990 metų organizacijoje keletą metų didesnių struktūrinių pakitimų nebuvo, išskyrus tai, kad keletą kartų keitėsi įmonės pavadinimas, o nuo 1994 m. liepos mėnesio Širvintų šilumos tinklų rajonas tapo Vilniaus šilumos tinklų filialu.  1997 metais rajono valdybos sprendimu Šilumos tinkluose įkurtas Ūkiskaitinis baras, kuris perėmė namų šiluminių mazgų  aptarnavimą iš Butų ūkio. Tuomet dirbančiųjų skaičius išaugo iki 73 žmonių.

Reorganizacija įmonėje įvyko 2000 m. atskyrus filialą „Širvintų šilumos tinklai“  nuo SP AB „Vilniaus šilumos tinklai“. 2000 m. rugpjūčio 21 d. įregistruota SP UAB „Širvintų šiluma“. Įmonės kodas – 78312850, registravimo Nr. SP UAB-00-01. 2003 m. SP „Širvintų šilumai“   buvo paskirta Čiobiškio seniūnijos katilinė. 2004 m. rugpjūčio 3 d. Juridinių asmenų registre įregistruota UAB „Širvintų šiluma“, įmonės kodas – 278312850, registravimo Nr. 000206. Pagrindinė bendrovės akcijų dalis priklauso Širvintų miesto savivaldybei. Likusios akcijos yra privačių akcininkų nuosavybė.

Visos teisės saugomos © Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt