Asmens duomenų apsauga

UAB “Širvintų šiluma“

Asmens duomenų apsauga

UAB „Širvintų šiluma“, tvarkydama klientų asmens duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis.

UAB „Širvintų šiluma“ paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Advokatų profesinė bendrija “APB PROTEGO”

El. p. duomenu.apsauga@protego.lt

Tel. Nr. +370 694 90 339

Visa informacija apie asmens duomenų tvarkymą UAB „Širvintų šiluma“ pateikiama šiuose dokumentuose:

Visos teisės saugomos © Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt