Karjera

BENDRŲJŲ REIKALŲ ADMINISTRATORIUS (-Ė)

Darbo pobūdis:

 • įmonės bendrųjų administravimo reikalų organizavimas ir koordinavimas;
 • korespondencijos ir siuntų tvarkymas;
 • įmonės veiklos dokumentų, visuotinių akcininkų susirinkimų, komisijų protokolų rengimas;
 • įmonės bendrojo el. pašto administravimas;
 • informacijos suteikimas interesantams, užklausų valdymas;
 • dokumentų archyvavimo ir naikinimo organizavimas;
 • kitų pareigybei priskirtinų užduočių vykdymas.

Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštesnysis socialinių ar humanitarinių mokslų srities išsilavinimas;
 • geros raštvedybos ir archyvavimo žinios;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • greita orientacija, gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, valdyti informaciją, kruopštumas ir komunikabilumas.

Privalumai:

 • panašaus pobūdžio darbo patirtis;
 • galimybė pradėti darbą nedelsiant.

Mes Jums siūlome:

 • ilgalaikį, neterminuotą darbą;
 • galimybę tobulėti ir mokytis;
 • darbo užmokesčio (bruto) dydį nuo 1190 Eur per mėnesį.

CV siųsti: siluma@sirvintusiluma.lt. Kreipiantis būtina nurodyti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO VADYBININKAS (-Ė)

Darbo pobūdis:

 • daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų su bendrąja nuosavybe susijusių priežiūros darbų organizavimas ir dokumentavimas;
 • daugiabučių namų remonto darbų sąmatų rengimas ir derinimas su patalpų savininkais;
 • patalpų savininkų susirinkimų šaukimas, balsavimų organizavimas, priimtų sprendimų registravimas, visų reikalingų dokumentų rengimas, informacinių pranešimų skelbimas;
 • daugiabučių namų priežiūros metinių finansinių planų, namų bendrojo naudojimo objektų ilgalaikių atnaujinimo planų rengimas ir derinimas su patalpų savininkais;
 • administratoriaus metinių ataskaitų rengimas, paskelbimas (pristatymas patalpų savininkams);
 • bendravimas su daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkais jų bendrosios nuosavybės klausimais ir informacijos jiems teikimas;
 • kitų daugiabučių namų administratoriaus funkcijų vykdymas.

Reikalavimai:

 • aukštesnysis vadybos ar inžinerijos mokslų krypties išsilavinimas;
 • būti susipažinus su daugiabučių namų administravimą ir techninę priežiūrą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • geri bendravimo įgūdžiai ir organizaciniai gebėjimai.

Privalumai:

 • panašaus pobūdžio darbo patirtis;
 • galimybė pradėti darbą nedelsiant.

Mes Jums siūlome:

 • ilgalaikį, neterminuotą darbą;
 • galimybę tobulėti ir mokytis;
 • geras darbo sąlygas;
 • darbo užmokesčio (bruto) dydis nuo 1330 Eur per mėnesį.

 

CV siųsti: siluma@sirvintusiluma.lt. Kreipiantis būtina nurodyti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

 

RENOVACIJOS PROJEKTŲ VADYBININKAS (-Ė)

Darbo pobūdis:

 • daugiabučių namų renovacijos darbų vykdymo organizavimas ir koordinavimas;
 • renovacijai organizuoti ir vykdyti reikalingos dokumentacijos rengimas ir jų bylų tvarkymas;
 • daugiabučių namų gyventojų susirinkimų organizavimas ir vedimas, skelbimų apie planuojamus susirinkimus gyventojams teikimas, informacijos su gyventojais derinimas;
 • gyventojų susirinkimų dokumentacijos rengimas;
 • bendradarbiavimas su renovacijos projektus įgyvendinančiomis ir finansuojančiomis agentūromis ir/ar kitomis institucijomis;
 • daugiabučių namų renovacijai įgyvendinti reikalingų viešųjų pirkimų per Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) sistemą vykdymas.

Reikalavimai:

 • aukštesnysis inžinerijos/technologijų ar verslo ir viešosios vadybos mokslų krypties išsilavinimas;
 • būti susipažinus su daugiabučių namų renovacijos, viešųjų pirkimų reglamentavimu;
 • geros raštvedybos žinios;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai;
 • gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti duomenis, valdyti informaciją, kruopštumas ir komunikabilumas.

Privalumai:

 • panašaus pobūdžio darbo patirtis;
 • galimybė pradėti darbą nedelsiant.

Mes Jums siūlome:

 • ilgalaikį, neterminuotą darbą;
 • galimybę tobulėti ir mokytis;
 • darbo užmokesčio (bruto) dydį nuo 1400 Eur per mėnesį.

 

CV siųsti: siluma@sirvintusiluma.lt. Kreipiantis būtina nurodyti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

 

KATILINĖS OPERATORIUS (-Ė) – DARBININKAS (-Ė)

Darbo pobūdis:

 • nenutrūkstamo, patikimo ir ekonomiško katilinių darbo užtikrinimas;
 • katilinės įrenginių tvarkingo ir teisingo eksploatavimo priežiūra;
 • katilinės įrenginių darbo stebėjimas ir valdymas parametrų sistemoje (monitoriuje ir prie įrenginių);
 • įrenginių paleidimo, stabdymo, perjungimo ir bandymų operacijų atlikimas;
 • katilinės įrenginių eksploatacinio aptarnavimo vykdymas;
 • privalomųjų dokumentų pildymas;
 • kitų katilinės vyr. operatoriaus funkcijų vykdymas.

Reikalavimai:

 • profesinis inžinerijos/technologijų mokslų krypties išsilavinimas;
 • būti susipažinus su šilumos energijos gamybos, perdavimo bei vartojimo technologiniu procesu ir įrenginiais;
 • geri bendravimo įgūdžiai ir organizaciniai gebėjimai.

Privalumai:

 • vidutinio slėgio katilų mašinisto kvalifikacinis pažymėjimas;
 • panašaus pobūdžio darbo patirtis;
 • galimybė pradėti darbą nedelsiant.

Mes Jums siūlome:

 • galimybę mokytis ir gauti reikiamą atestaciją;
 • ilgalaikį, neterminuotą darbą;
 • darbą pagal suminę darbo laiko apskaitą;
 • darbo užmokesčio (bruto) dydis nuo 980 Eur per mėnesį.

 

CV siųsti: siluma@sirvintusiluma.lt. Kreipiantis būtina nurodyti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt