Karjera

DIREKTORIUS (-Ė)

Širvintų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ (buveinė: Vilniaus g. 49-2, Širvintos, įmonės kodas 278312850, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė) (toliau – UAB „Širvintų šiluma“) direktoriaus pareigoms eiti.

Pareiginės algos dydis – 3000,00 Eur (neatskaičius mokesčių).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui į UAB „Širvintų šiluma“ direktoriaus pareigas:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 
 2. turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį; 
 3. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje; 
 4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius Bendrovės veiklą, veiklos organizavimo bei veikimo principus;
 5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus; 
 6. mokėti valstybinę lietuvių kalbą;
 7. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 8. gebėti organizuoti darbą, rengti veiklos planus ir programas; 
 9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 
 10. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse UAB ,,Širvintų šiluma“ direktoriaus pareigoms eiti (toliau – pretendentai), privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
 2. asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams; 
 3. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
 4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 5. užpildytą pretendento anketą (Konkurso uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ direktoriaus pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
 6. savo, kaip Bendrovės vadovo, veiklos programą, kurioje išdėstyti pretendento siūlymai dėl Bendrovės veiklos (tikslų prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat vadovavimo nuostatos.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Asmeniškai pateikiant dokumentus turi būti pateikti dokumentų originalai ir kopijos (dokumentus priėmęs asmuo, patikrinęs, ar dokumentų originalus atitinka pateiktosios dokumentų kopijos, grąžina dokumentų originalus pretendentui dokumentų priėmimo metu). Registruotu laišku ar elektroniniu paštu pateikiamos dokumentų kopijos, kurios konkurso dieną sutikrinamos su dokumentų originalais.

Dokumentai priimami Širvintų rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus priimamajame (Vilniaus g. 61, Širvintos), taip pat elektroniniu paštu: savivaldybe@sirvintos.lt iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Pateikiant dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nurodytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo (sprendimą priima Administracijos direktorius), terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų dokumentų pateikimo.

Pasiteirauti ir gauti išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą galima telefonu: (8 382) 30 289, 8 620 73 345, 8 645 25 179, ir elektroniniu paštu: gitana.buteikiene@sirvintos.lt; justinas.kontrimavicius@sirvintos.lt

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. rugsėjo 15 d.

Pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, apie pokalbio datą ir laiką bus informuoti atskirai.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

APSKAITININKAS (-Ė)

Darbo pobūdis:

 • Rinkti, registruoti, kaupti, sisteminti apskaitinę informaciją, susijusią su bendrovės veikla;
 • Vykdyti atsargų apskaitą;
 • Vykdyti pajamų ir sąnaudų apskaitą;
 • Pildyti pirminius apskaitos dokumentus;
 • Rengti archyvavimui apskaitos dokumentus.

Reikalavimai:

 • Aukštasis koleginis išsilavinimas arba apskaitininko kvalifikaciją patvirtinantis pažymėjimas ir ne mažesnė kaip 3 metų apskaitininko darbo patirtis;
 • Žinoti apskaitos registrų sudėtį ir tvarkymą;
 • Žinoti teisines normas, reguliuojančias ūkinę veiklą, mokesčius ir darbo santykius;
 • Atsakingumas, kruopštumas, atidumas;
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Privalumai:

 • Darbo patirtis apskaitos srityje ir ES projektų apskaitos tvarkymo srityje;
 • Patirtis Labbis buhalterine programa;
 • Galimybė pradėti darbą nedelsiant.

Mes Jums siūlome:

 • Ilgalaikį, neterminuotą darbą;
 • Galimybę tobulėti ir mokytis;
 • Geras darbo sąlygas;
 • Darbo užmokesčio (bruto) dydis nuo 970 iki 1100 Eur per mėnesį.

 CV siųsti: siluma@sirvintusiluma.lt. Kreipiantis būtina nurodyti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

 

ELEKTRIKAS (-Ė)

Darbo pobūdis:

 • Elektros ūkio įrengimų montavimas, remontas, demontavimas;
 • Gedimų nustatymas ir operatyvus jų šalinimas;
 • Profilaktiniai elektros įrenginių priežiūros darbai.

Reikalavimai:

 • Vidurinis su profesine kvalifikacija išsilavinimas;
 • Elektriko VK kvalifikacinis pažymėjimas iki 1000 V;
 • Atsakingumas, sąžiningumas, pareigingumas;
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Privalumai:

 • Elektriko darbo patirtis;
 • Galimybė pradėti darbą nedelsiant.

Mes Jums siūlome:

 • Nuo 4,32 Eur valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių).
 • Ilgalaikį, neterminuotą darbą;
 • Galimybę tobulėti ir mokytis;
 • Draugišką kolektyvą;
 • Geras darbo sąlygas.

CV siųsti: siluma@sirvintusiluma.lt. Kreipiantis būtina nurodyti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

 

STATYBININKAS (-Ė) – APDAILININKAS (-Ė)

Darbo pobūdis:

 • Bendri statybiniai darbai;
 • Vidaus apdailos ir dailidės darbai;
 • Miesto rekreacijos, poilsio zonų įrengimo/tvarkymo darbai;

Reikalavimai:

 • Vidurinis su profesine kvalifikacija išsilavinimas;
 • Statybos darbų technologijos, statybinių medžiagų savybių žinojimas;
 • Atsakingumas, patikimumas, sąžiningumas.

Privalumai:

 • Statybos darbų patirtis;
 • Suvirintojo pažymėjimas ir praktiniai suvirinimo įgūdžiai;
 • Galimybė pradėti darbą nedelsiant.

Mes Jums siūlome:

 • Nuo 4,32 Eur valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių).
 • Ilgalaikį, neterminuotą darbą;
 • Galimybę tobulėti ir mokytis;
 • Draugišką kolektyvą;
 • Geras darbo sąlygas.

CV siųsti: siluma@sirvintusiluma.lt. Kreipiantis būtina nurodyti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

 

SANTECHNIKAS (-Ė)

Darbo pobūdis:

 • Įvairūs santechnikos darbai;
 • Vidaus nuotekų ir vandentiekio tinklų įrengimas/keitimas, remonto darbai.

Reikalavimai:

 • Vidurinis su profesine kvalifikacija išsilavinimas;
 • Atsakingumas, patikimumas, sąžiningumas.

Privalumai:

 • Santechnikos darbų patirtis;
 • B kategorijos vairuotojo pažymėjimas;
 • Galimybė pradėti darbą nedelsiant.

Mes Jums siūlome:

 • Nuo 4,32 Eur valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių).
 • Ilgalaikį, neterminuotą darbą;
 • Galimybę tobulėti ir mokytis;
 • Draugišką kolektyvą;
 • Geras darbo sąlygas.

 CV siųsti: siluma@sirvintusiluma.lt. Kreipiantis būtina nurodyti, į kokią darbo vietą pretenduojate.

Visos teisės saugomos © 2018 Širvintų šiluma | Adresas: Vilniaus g. 49-2, Širvintos | Tel.: (+370-382) 51831 | El.p.: siluma@sirvintusiluma.lt