Katilinės stabdymo grafikas 2016m.                                                  


Kainos


Keičiami karšto vandens skaitikliai


Šilumos paskirstymo metodai                                                     


Apie šilumos kainų pokyčius


 

Dėl šildymo sezono pradžios 2017 m. 

 

Šilumos suvartojimas gyvenamuosiuose namuose

   

 

 

NUO 2017 M. RUGPJŪČIO GALIOJA NAUJAS ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAS!

Remiantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 dalimi šilumos tiekėjas turi paskirstyti visą vartotojų sunaudojamą šilumos kiekį. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtinusi naujus šilumos paskirstymo metodus ir taisykles įpareigoja Bendroves jas taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.

UAB "Širvintų šiluma" teisės aktų nustatyta tvarka siekdama užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą vartotojams nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. daugiabučiuose gyvenamuose namuose suvartotą šilumos energiją skirsto pagal naują Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintą tvarką.

Detalesnė informacija pateikiama paspaudus nuorodą "Šilumos paskirstymo metodai".

 INFORMACIJA DĖL PRATĘSTO LENGVATINIO PVM ŠILDYMUI IR KARŠTAM VANDENIUI!

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Seimas nuo spalio 1-osios pratęsia lengvatinį 9% PVM tarifo šildymui ir karštam vandeniui.

Pratęsus PVM lengvatos, įsigaliojus lengvatiniam PVM tarifui taikoma ta pati kompensacijų tvarka. Gyventojams Savivaldybė kompensuos 10 proc. skirtumą tarp asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų dydžio.

Detalesnė informacija pateikiama paspaudus nuorodą PVM bei kompensacijų pokyčiai nuo 2017 m. spalio 1 d.