Širvintų šiluma
       

 

GYVENTOJŲ DĖMESIUI!

Dėl šilumos įrenginių planinių remonto darbų ir šilumos trasų hidraulinių bandymų, nuo š. m. liepos mėn. 30 dienos iki  š. m. rugpjūčio mėn. 9 dienos nebus tiekiamas karštas vanduo.

Atsiprašome už nepatogumus.


 

ŠIRVINTŲ RAJONO GYVENTOJŲ MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ  ATLIEKŲ IŠVEŽIMO 2018 M. 05 MĖN. - 2019 05 GRAFIKAS

Šiukšlių vežimo grafiką 2018-2019 m. galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą.   


 

UAB „Širvintų šiluma“ administracija informuoja, kad nuo balandžio 1 d. Širvintų rajono savivaldybėje įsigaliojus dvinarei rinkliavai už atliekų tvarkymą, gyventojai gaus vieną bendrą mokėjimo pranešimą, suformuotą „Vienos sąskaitos“ principu, su  apskaičiuotomis įmokomis už šildymą ir karštą vandenį, už komunalines paslaugas bei už atliekų išvežimą.

    Daugiabučių namų gyventojai mokėjimo pranešimus už mišrių komunalinių atliekų išvežimą gaus kas mėnesį,  o individualių namų – kas ketvirtį.

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galite pamatyti paspaudę šią nuorodą.

 


 

 

 

 

Katilinės stabdymo grafikas 2016m.                                                  


Kainos


Keičiami karšto vandens skaitikliai


Šilumos paskirstymo metodai                                                     


Apie šilumos kainų pokyčius


 

Dėl šildymo sezono pradžios 2017 m. 

 

Šilumos suvartojimas gyvenamuosiuose namuose

   

Dėl 2017-2018 metų šildymo sezono pabaigos

Informuojame, kad remiantis 2018 m. balandžio 11 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės įsakymu Nr. 9-293, nuo 2018 m. balandžio 12 d. yra skelbiama šildymo sezono pabaiga Širvintų rajone.


Pasikeitimai atliekų tvarkymo srityje. Ką turi žinoti rajono gyventojai?

Informuojame, kad nuo 2018 m. balandžio 1 d. Širvintų rajone mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų nebeteiks UAB „Ecoservice“. Šias paslaugas teiks teiks viešąjį konkursą laimėjusi bendrovė UAB „VSA Vilnius“, su kuria 2017-12-18 pasirašyta 5 metų trukmės sutartis. Šiuo metu bendrovė vykdo paruošiamuosius darbus.

Nuo 2018 m. balandžio 1 d. taip pat įsigalios vietinė dvinarė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. 

Taip pat veiklą pradės naujas atliekų tvarkymo sistemos administratorius, atsakingas už rinkliavos apskaitą ir surinkimo kontrolę – UAB „Širvintų šiluma“. Tai yra mokėjimo pranešimus gyventojai gaus tiesiogiai iš administratoriaus. Rinkliava bus renkama į UAB „Širvintų šiluma“ sąskaitą ir pervedama į Savivaldybės biudžetą. Iš surinktų rinkliavos lėšų bus atsiskaitoma su atliekų tvarkytojais ir su atliekų vežėju.

UAB „Ecoservice“ sutartis dėl buitinių atliekų surinkimo ir išvežimo sudarė tiesiogiai su gyventojais. Kadangi paslaugas ši įmonė baigs teikti kovo 31 d., pagal nustatytą grafiką paskutinį kartą ištuštinusi buitinių atliekų konteinerį, jį pasiims.

Tuo pačiu metu gyventojai gaus naujojo komunalinių atliekų vežėjo „VSA Vilnius“ konteinerį. Aptarnavimo grafikas nesikeis. „VSA Vilnius“, siekdama užtikrinti technologiškai pažangų mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, aptarnaudama klientus naudoja modernią integruotą bevielio identifikavimo radijo ryšių (RFID) technologiją. Ši sistema leis fiksuoti kiekvieno konteinerio priežiūrą ir atliekų išvežimą realiu laiku, taip pat – identifikuoti ir spręsti aptarnavimo problemas.

Sutarčių su naujuoju komunalinių atliekų vežėju sudaryti nereikia, nes įsigalioja dvinarė rinkliava, kurios pagrindinis principas „Teršėjas moka“. Šis principas reiškia, kad atliekų turėtojas automatiškai tampa paslaugos gavėju. Vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, mokestį sudaro pastovioji dalis (už nekilnojamojo turto vienetą, kurią mokės visi Širvintų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys) ir kintamoji dalis (pagal registruotus asmenis).

Kintamoji dalis galės būti neskaičiuojama, jeigu gyventojas laiku deklaruos, kad tam tikrą laikotarpį nesinaudos savo nekilnojamuoju turtu. Pvz. išvyks kažkuriam laikui į užsienį. Apie tai informavęs administratorių bei laiku pateikęs kaip pagrindžiantį įrodymą elektros, vandens sunaudojimo rodiklius, bus atleidžiamas nuo rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo. Šių principų taikymas yra reglamentuotas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse bei vietinės rinkliavos nuostatuose.

Nekilnojamojo turto savininkus skatiname atsakingai peržiūrėti ir sutvarkyti registrų duomenis. Taip pat peržiūrėti savo objekte priregistruotų ir faktiškai gyvenančių asmenų skaičių, kad būtų išvengta nesklandumų. Pasikeitus buto ar namo savininkams, nepamirškite pristatyti VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro išrašą, pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Tam kad UAB „Širvintų šiluma“ turėtų aktualią informaciją apie klientus ir galėtų parengti pranešimus, yra įdiegta bendra apmokėjimo sistema ir rengiama klientų duomenų bazė.

Skatiname gyventojus atsakingai rūšiuoti atliekas. Individualių namų gyventojai turi specialius konteinerius, komposto dėžes ir mato, kad po rūšiavimo komunalinių atliekų į konteinerį patenka labai maža dalis. Daugiabučių namų gyventojai turi galimybę naudotis rūšiavimo aikštelėse esančiais spalvotais konteineriais (teletabiais). Stebėjimo kontrolė rodo, kad miesto gyventojai vis dar rūšiuoja labai vangiai. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad įvedus dvinarę rinkliavą, jos dydžiai kasmet bus peržiūrimi pagal faktinius atliekų kiekius. Tad atsakingai rūšiuojant galima rinkliavos dydžius sumažinti.

 

Rinkliavų dydžiai pateikiami už metus

Rinkliavų dydžiai pateikiami už metus

Buitinių atliekų išvežimo grafikas:

https://www.sirvintos.lt/data/public/uploads/2018/04/sirvintu-raj.-grafikas-gyventojams.pdf

Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Ecoservice“ ir toliau Širvintų rajone rinks bei veš antrines (popieriaus, plastmasės, metalo) atliekas.

Daugiau apie atliekų tvarkymą, rinkliavos nustatymo metodiką ir kt. susijusiais klausimais informaciją rasite čia http://www.sirvintos.lt/lt/veiklos-sritys/viesoji-tvarka-ir-aplinkosauga/atlieku-tvarkymas/2322

Papildomą informaciją gali suteikti Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyrius, tel. 8 616 11920

 

 

 


 

Dėmesio! Svarbu!

Vyks daugiabučių gyv. namų butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimai dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

Susirinkimai vyks adresu: Vilniaus g. 61, Širvintos, savivaldybės salėje II a.

Susirinkimo organizatorius: UAB „Širvintų šiluma“ direktoriaus pavaduotojas Rimantas Nugaras Vilniaus g. 49-2, Širvintos mob. tel. 8607 88452,  el. paštas: r.nugaras@sirvintusiluma.lt

Darbotvarkė:

1. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo (jei svarstyti pateikiami namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano variantai).

2. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano tvirtinimo ir namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo ir įgyvendinimo sąlygų.

Informuojame, kad:

1. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, mokumas ir finansinių įsipareigojimų vykdymas) bus perduoti finansų tarpininkams, į kuriuos Projekto administratorius kreipsis dėl kreditavimo sąlygų Projektui įgyvendinti. Finansinis tarpininkas, nurodytus duomenis bei duomenis apie gyvenamąją vietą, mokumą ir įsipareigojimų vykdymą rinks iš Gyventojų registro tarnybos, VĮ Registrų centro, UAB „Creditinfo Lietuva“ (kodas 111689163, registruotas buveinės adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius), bendrojo naudojimo objektų valdytojo. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – pateiktos informacijos teisingumo įvertinimas, mokumo įvertinimas, galimų būsimos kreditavimo sutarties sąlygų nustatymas. Jūs turite teisę susipažinti su finansinio tarpininko tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti Jūsų asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

2. Namo butų ir kitų patalpų savininkas, vykdantis ūkinę veiklą jam nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, esančiose atnaujinamame (modernizuojamame) name, ir pretenduojantis į valstybės paramą, privalo informuoti bendro naudojimo objektų valdytoją apie vykdomą ūkinę veiklą.

3. Gyventojai, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, supažindinti su Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nuostatomis: kad jei daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą (balsuojant nepritarė projekto įgyvendinimui), ateinantį šildymo sezoną jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, kol bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nepradėtas įgyvendinti.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

  Susirinkimų grafikas dėl modernizavimo varianto    
             
Eil. Nr. Adresas Data, laikas
1 Kalnalaukio g. 24, Širvintos     2018-02-26 17 val.  
2 Vilniaus g. 59, Širvintos 2018-02-26 18 val.  
3 Vilniaus g. 43, Širvintos 2018-02-26 19 val.  
4 I. Šeiniaus g. 3, Širvintos 2018-02-27 17 val.  
5 I. Šeiniaus g. 9, Širvintos 2018-02-27 17:30 val.  
6 I. Šeiniaus g. 5, Širvintos 2018-02-27 18 val.  
7 I. Šeiniaus g. 7, Širvintos 2018-02-27  18:30 val.  
8 I. Šeiniaus g. 13, Širvintos 2018-02-27 19 val.  

 


 

„VSA Vilnius“ pradės parengiamuosius atliekų tvarkymo darbus Širvintų rajono savivaldybėje

Informuojame, kad artimiausiu metu keisis Širvintų rajono gyventojus aptarnaujanti atliekų tvarkymo bendrovė – gyventojus pradės aptarnauti UAB „VSA Vilnius“. Įmonė, siekdama užtikrinti technologiškai pažangų mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimą, aptarnaudama klientus naudoja modernią integruotą bevielio identifikavimo radijo ryšių (RFID) technologiją. Ši sistema leidžia fiksuoti kiekvieno konteinerio priežiūrą ir atliekų išvežimą realiu laiku, taip pat – identifikuoti ir spręsti aptarnavimo problemas. Kad technologija pradėtų veikti, kiekvienas gyventojo konteineris turi būti paženklintas specialiu lipduku-mikroschema.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šių paslaugų teikimo pasirengimo darbai prasidės jau artimiausiu metu. Nuo sausio 25 dienos „VSA Vilnius“ darbuotojai pradės lankyti kiekvieną namų valdą, kad ant konteinerių galėtų užklijuoti informacinį lipduką bei mikroschemą. Radusius ant konteinerio jau užklijuotą lipduką,  prašome jo nenuplėšti, nes be šio lipduko Jūsų konteineris nebus tvarkomas.

Konteinerių žymėjimas specialiais lipdukais-mikroschemomis planuojamas iki 2018 metų kovo 31  dienos. Būsime dėkingi, jeigu sudarysite sąlygas mūsų darbuotojams (vilkintiems „VSA Vilnius“ firmine atributika pažymėtus rūbus, prisistatančius įmonės darbo pažymėjimais) sužymėti  Jūsų namų valdos konteinerį. Žymėjimo laikotarpiu prašome atrakinti ir pastatyti lengvai prieinamoje vietoje konteinerius. Kilus papildomų klausimų, galima skambinti „VSA Vilnius“  klientų aptarnavimo telefonu 8 700 70 001.

UAB „VSA Vilnius“


 

DĖMESIO! BUS RENKAMOS DIDŽIOSIOS ATLIEKOS

UAB „Ecoservice“ gruodžio 4-8 dienomis nemokamai priims didžiąsias (stambiagabarites) atliekas. Didžiosios atliekos – tai įvairūs baldai, langai, durys, dviračiai, karkasai, indai, įvairios talpos, buities ir elektros technika.

Širvintų miesto, Širvintų kaimo ir Kabaldos gyventojai didžiąsias atliekas turėtų atvežti į aikštelę, esančią adresu Musninkų g. 4, Širvintose (darbo laikas 8:00-16:00). Aikštelėje stovės specialus didžiosioms atliekoms skirtas konteineris.

Įspėjame, kad draudžiama vežti padangas, pavojingas bei statybines atliekas, taip pat mesti į mišrių buitinių atliekų konteinerius ar palikti prie jų.

Už teršimą neleistinoje vietoje gresia administracinė atsakomybė bei piniginės baudos.

Širvintų rajono gyventojai didžiąsias atliekas gali palikti seniūnijose esančiose atliekų surinkimo aikštelėse. Dėl platesnės informacijos kreiptis į savo seniūniją.